Sztuka okresu romantyzmu

 

Romantyzm to jeden z nurtów w sztuce europejskiej. Jego początki sięgają roku 1800. Nurt ten trwał około 60 lat. Powrót do przyszłości, ucieczka ku wzruszeniom i naturze to podstawa romantyzmu. W okresie romantyzmu nie powstał jeden, wspólny styl, który obejmowałby wszystkie dziedziny sztuki. Przyjmował w efekcie bardzo różnorodne formy.

Sztuka okresu romantyzmu

 

Malarstwo okresu romantyzmu

Nowe idee w malarstwie jako pierwsze zaczęły pojawiać się w Anglii. Malarstwo wizyjne już w latach 80. XVIII tworzyli Johann Heinrich Füssli i Wiliam Blake. Ich obrazy inspirowane były Biblią i literaturą. Blake bardzo często inspirował się także własnymi utworami poetyckimi. Obaj artyści zostali uznani za prekursorów romantyzmu w malarstwie europejskim. Do wczesnego okresu (nazwano go „czarnym romantyzmem) zaliczona została także twórczość Francisco de Goi y Lucientes. Z ostatniego okresu jego twórczości pochodzi dzieło na ścianach w jego domu „Saturn pożerający swoje dzieci”. Zdecydowanie najlepiej znamy dzisiaj nazwisko i twórczość Eugène Delacroix. Ten francuski malarz okresu romantyzmu żył w latach 1798-1863. Artysta popierał walczących o wolność, dał temu wyraz między innymi w obrazie „Rzeź na wyspie Chios”. Dzieło to było hołdem dla walczących z Turkami o wyzwolenie narodowe Greków. W Polsce w okresie romantyzmu tworzył Piotr Michałowski i Artur Grottger.

Architektura doby romantyzmu

Nurt romantyczny w architekturze pojawił się na przełomie XVIII i XIX wieku. Występował on równolegle z klasycyzmem. W okresie romantyzmu nie został jednak stworzony w architekturze nowy i oryginalny styl. Architekci tego okresu naśladowali styl gotycki – architektura doby romantyzmu to neogotyk. Cechą charakterystyczną dla pierwszych budowli romantycznych była malowniczość. Stosowane w gotyku formy były naśladowane w sposób powierzchowny, dopiero z czasem gotyckie formy zaczęto naśladować bardziej wiernie. W Polsce w stylu neogotyckim wzniesionych zostało wiele budowli, między innymi zamek w Kórniku koło Poznania i zameczek w Opinogórze, w którym dziś mieści się Muzeum Romantyzmu.

 
 
 

0 komentarzy

 

Bądź pierwszy! Odpowiedz na artykuł.

 

Zostaw komentarz

 
XHTML: Możesz użyć znaczników:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>