O układzie nerwowym

 

O układzie nerwowym

W każdą wykonywaną przez nas czynność zaangażowany jest układ nerwowy. Dzięki niemu możemy słyszeć i widzieć, odczuwać przyjemności i ból, oddychać, trawić, myśleć i podejmować decyzje. Jest układem nie tylko bardzo istotnym, ale także bardzo skomplikowanym.

Jak zbudowany jest układ nerwowy?

Układ nerwowy człowieka składa się z milionów połączonych ze sobą komórek o nazwie neurony. To one wyłapują sygnały znajdujące się w jednej części układu nerwowego i przesyłają je do innej. Tam mogą je następnie przekazać innym neuronom lub zainicjować jaką czynność. Neurony są bardzo wrażliwe. Mogą ulec zniszczeniu na skutek braku tlenu, infekcji (nawet bardzo drobnej), zaburzeń chemicznych albo nacisku. Neuronów, które uległy zniszczeniu nie można odbudować ani zastąpić. Zaburzenia w ich funkcjonowaniu mają więc bardzo poważne konsekwencje.

Podział układu nerwowego

Został on podzielony na dwie części: ośrodkowy (nazywany także centralnym) i obwodowy. Każdy z nich jest od siebie niezależny. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgu i rdzenia kręgowego. Jest największym, najważniejszym i bardzo złożonym skupieniem tkanek nerwowych. Układ obwodowy złożony jest ze wszystkich tkanek nerwowych z wyjątkiem tych wchodzących w skład centralnego układu nerwowego. Układ obwodowy podzielony jest na wewnętrzny układ nerwowy (somatyczny) i zewnętrzny nazywany autonomicznym. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego zaczyna się w siódmym tygodniu od zapłodnienia. Trzymiesięczny płód ma już w pełni wykształcony rdzeń kręgowy.

Jak zbudowany jest mózg?

Jest niezwykle zaawansowanym narządem złożonym z pnia mózgu, móżdżku i mózgu podzielonego na cztery płaty. Docierają do niego informacje ze wszystkich czterech zmysłów, a on przekazuje je dalej do najdalszych zakątków naszego organizmu. Rdzeń kręgowy pełni rolę pośrednika pomiędzy poszczególnymi tkankami i narządami a mózgiem. Stanowi on przedłużenie pnia mózgu. Móżdżek znajduje się pod mózgiem. Za pracę poszczególnych zmysłów i ruchy ciała odpowiadają poszczególne płaty mózgu.

 
 
 

0 komentarzy

 

Bądź pierwszy! Odpowiedz na artykuł.

 

Zostaw komentarz

 
XHTML: Możesz użyć znaczników:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>