Lokata bankowa

 

Lokata bankowaLokata bankowa to jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania naszych pieniędzy. Niestety bezpieczeństwo lokat wiąże się z tym, że stopy zwrotu z takiej inwestycji są obecnie relatywnie skromne. Oprocentowanie lokat jest bowiem obecnie na poziomie kilku procent w skali roku. Lokata to nic innego jak swoista umowa z bankiem polegająca na tym, że na określony czas powierzamy bankowi określoną kwotę (nie wypłacamy jej, nie obracamy nią). W zamian za to bank gwarantuje nam wyższe niż przy rachunku bieżącym oprocentowanie naszych pieniędzy. Im dłuższa lokata tym zwykle oprocentowanie to jest wyższe.

Lokata bankowa nazywana jest też często nie bez znaczenia depozytem. Może być również traktowana jako swoista pożyczka dla banku w zamian za odsetki.

Pożyczka dla banku

Więcej na https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/

Lokaty terminowe dzielą się dodatkowo na lokaty odnawialne oraz lokaty nieodnawialne. Lokata nieodnawialna zawierana jest na określony czasu. Lokata odnawialna również zawierana jest na określony czasu ale po jego upływie jest automatycznie wznawiana na kolejny taki okres. Na przykład jeśli zawieramy lokatę dwumiesięczną po upływie tego czasu pieniądze są „blokowane” na kolejne dwa miesiące. Warto też w przypadku lokat odnawialnych sprawdzić co dzieje się z odsetkami. Możliwości są dwie. Albo spływają one automatycznie na rachunek awista albo pozostają na lokacie powiększając kapitał na następny okres rozliczeniowy co jest oczywiście korzystne przy planowanym długoterminowym zakładaniu lokat, ponieważ nasz kapitał rośnie.

Bezpieczna inwestycja

Lokata bankowa to najbezpieczniejszy rodzaj inwestycji. Co prawda nie gwarantuje dużej stopy zwrotu ale ją zapewnia powyżej poziomu inflacji. Oprocentowanie lokat jest zależne od ich długości trwania. Możemy też wybrać oprocentowanie stałe lub zmienne. Zazwyczaj lokaty krótkoterminowe oprocentowane są stałą stopą procentową a długoterminowe (zwykle od 1 do 36 miesięcy) – zmienną. Warto, przy planowanych dłuższych inwestycjach zwrócić uwagę na interesujące narzędzie jakim jest lokata progresywna. Polega to na tym, że oprocentowanie lokaty rośnie wraz z czasem jej trwania.

 
 
 

0 komentarzy

 

Bądź pierwszy! Odpowiedz na artykuł.

 

Zostaw komentarz

 
XHTML: Możesz użyć znaczników:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>