Jak rozmnażają się organizmy?

 

Jak rozmnażają się organizmy?

Istnienie różnorodnych form życia gwarantuje rozmnażanie się. To cecha charakterystyczna dla wszystkich organizmów.

Współcześnie żyjące zwierzęta i rośliny rozmnażają się bezpłciowo albo płciowo.

Rozmnażanie bezpłciowe

Aby powstało życie następnego pokolenia na drodze rozmnażanie bezpłciowego wystarczy tylko jeden rodzicielski osobnik. Potomstwo, które powstaje w ten sposób jest identyczne jak rodzic. Rozmnażanie bezpłciowe występuje w świecie zwierząt, pierwotniaków, roślin, grzybów, bakterii. Może ono przybierać różne formy. Podział osobnika rodzicielskiego to najprostszy sposób rozmnażania bezpłciowego. Na dwie komórki potomne (pierwotniaki, bakterie) dzielą się organizmy jednokomórkowe. Rodzajem rozmnażania bezpłciowego jest także wielozarodkowość, czyli poliembrionia. Ten sposób rozmnażania występuje u niektórych gatunków owadów pasożytniczych oraz u kręgowców. Rozmnażanie bezpłciowe u niektórych organizmów odbywa się także na drodze fragmentacji. Ten rodzaj rozmnażania zachodzi u porostów i roślin, zdarza się także u zwierząt. Rozmnażanie bezpłciowe może odbywać się również za pomocą zarodników. Mogą one tworzyć się w różny sposób, mogą też przyjmować bardzo różną postać.

Rozmnażanie płciowe

Życie nowego pokolenia na drodze rozmnażania płciowego wymaga udziału dwóch organizmów rodzicielskich: żeńskiego i męskiego. Do rozmnażanie płciowego niezbędne są gamety. Gamety żeńskie to jaja, męskie – plemniki. Wytwarzanie jaj odbywa się w jajnikach, plemników w jądrach. Zdarza się, że niektóre osobniki mają zarówno jajniki jak i jądra. Taki organizm nazywany jest hermafrodytą (obojnakiem). Nowy organizm może powstać tylko na skutek połączenia się gamety żeńskiej z męską. Nowa komórka, która powstaje nosi nazwę zygoty. Zawiera ona pełną informację genetyczną. Młody organizm, który powstaje na skutek połączenia się obu gamet może mieć nie tylko cechy ojca i matki, ale również cechy dziadków. Główną właściwością rozmnażania płciowego jest możliwość tworzenia nowych kombinacji cech.

 
 
 

0 komentarzy

 

Bądź pierwszy! Odpowiedz na artykuł.

 

Zostaw komentarz

 
XHTML: Możesz użyć znaczników:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>